Referat fra årsmødet d.25. februar 2016
d. 10 marts 2016

Referat fra Årsmødet i lokalafdelingen Vestfyn
Torsdag d. 25/2 2016.

 

 

 1. Valg af dirigent.
  Finn Jarnvig valgt
   
 2. Lokalbestyrelsens årsberetning.
  Sanne fortalte om året der er gået.
  Vi startede med at holde et minuts stilhed for vores tidligere formand Vivi Bjørnmose, som døde sidste år.
  2015 har været et år med en næsten helt ny bestyrelse, så der er brugt en del tid på at lære hinanden at kende og finde ud af, hvordan man arbejder med bestyrelsesarbejde. Derfor blev der ikke så mange arrangementer i første halvdel af 2015.

  Men her er nogle af de ting, vi har lavet:

Sommerfest i Madsby parken
Kørsel på glatbane
Bowlingaften i Assens
Unge cafeaften

Ud over vores egne lokale arrangementer, har Scleroseforeningen arrangeret:
En aften om vore TILBUD
Regionalt medlemsmøde ”Nyt om medicin og forskning” samt ”Træthed og søvnproblemer”

Sanne takkede bestyrelsen for dens indsats i året, der er gået og overrakte en buket blomster til de bestyrelsesmedlemmer, som stopper i bestyrelsen.

De fremmødte udtrykte stor tilfredshed med beretningen, og roste de nye initiativer.
 

 1. Godkendelse af årsrapport (regnskab)
  Kasserer Pia Hermansen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
   
 2. Lokalbestyrelsens forslag til handlingsplan 2016
  Bestyrelsen fremlagde sine ideer til aktiviteter i 2016. Forsamlingen udtrykte tilfredshed og havde også nogle ideer, som bestyrelsen noterede sig. (Bl.a. Besøg på Bisonfarm samt muligheden for at bruge kantinen på Billeshave skole gratis på udvalgte dage).
  Handleplanen blev godkendt.
   
 3. Godkendelse af budget.
  Kassereren fremlagde et budget på baggrund af de skønnede omkostninger ved handleplanen og sandsynliggjorde, ud fra det netop godkendte regnskab, at det så realistisk ud.
  Det var medlemmerne enige i og godkendte budgettet.
   
 4. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag inden årsmødet.

 

 1. Valg af Formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer.
  Sanne Damm (Søholm) – Genopstiller. Genvalgt med fuld opbakning.

  Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
  Anne Birgitte Viborg Andersen, Anne-Mette Sørensen; ønskede ikke at genopstille.
  Kasserer Pia Hermansen ønskede ikke at fortsætte.

  Da der ikke var andre kandidater, gav forsamlingen sin støtte til, at bestyrelsen kan fortsætte med at søge efter egnede kandidater, som kan indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsen havde et par personer, som ikke var afvisende over for tanken.
  Bestyrelsen består derfor indtil videre af 3 personer og er uden valgt kasserer.
  Det blev godkendt, at regnskab/kassererarbejdet sker i tæt samarbejde med foreningens hovedkontor indtil en ny kasserer er på plads.

  Eventuelt nye udpegede bestyrelsesmedlemmer/kasserer/suppleanter skal opstille til almindeligt valg på næste ordinære årsmøde.
   

 2. Valg af suppleant.
  Mirjana Senk Karsic genopstillede ikke. Der blev ikke valgt nye.
   
 3. Repræsentant for netværksgruppen.
  Jan Sørensen stoppede sit arbejde i lokalafdelingen. Det er ikke en valgt post.
   
 4. Valg af revisor.
  Pia Hüttel – genopstillede og blev genvalgt med fuld opbakning.
   
 5. Information og procedure til valg af delegeretforsamling.
  Finn Jarnvig informerede om den nye struktur i relation til demokratiet i foreningen.
   
 6. Eventuelt:

Det blev foreslået, at man fremadrettet skal finde mere handicapvenlige lokaler til årsmøde, hvor der er plads til kørestole.

Det blev foreslået, at der laves nogle arrangementer for børn, da vi har flere unge medlemmer med børn. Bodil Rauff Mathiasen lovede at sende en mail med forslag til dette.

 

 

Siden årsmødet - Information:

Scleroseforeningen har i overensstemmelse med gældende praksis efter årsmødet godkendt, at vi kører videre uden kasserer med hjælp fra foreningen, indtil vi finder en ny kasserer.
Der er ligeledes givet dispensation fra Scleroseforeningen til, at lokalbestyrelsen kører videre med de nuværende 3 medlemmer, som er:

Formand: Sanne Søholm
Næstformand: Karin Grave Knudsen
Bestyrelsesmedlem/ungekontakt: Carina Kongsted Thiesen

 

 

 

 

Senest opdateret: d. 7 juli 2017