Beretning fra DH-Middelfart
d. 27 februar 2016

Jeg er scleroseforeningens repræsentant i bestyrelsen i DH-Middelfart, hvor jeg også sidder i forretningsudvalget. Jeg er også med til formøder til handicaprådsmøderne hvor høringssvarene bliver debatteret.

Vi har i 2015 bl.a. haft en oplagsaften, hvor en af brugerne fra velfærdsteknologi i øjenhøjde, fortalte om hvordan det gik med de hjælpemidler der var sat op i hans hjem.
-5/5 var Middelfart kommune i tv fra kulturøen, hvor kommunen lancerede det store velfærdsteknologiske projekt i "teknologi i øjenhøjde" hvor 25 familier får udstyret deres hjem med en bunke teknologier i et år.
-på det politiske niveau, har vi fået rykket nogle ting, fordi vi har været vedholdende og gode til at tage dialogen konstruktivt.
-vi er med til at uddele handicapprisen på Handicapdagen i Middelfart kommune.
-politikerne i Middelfart kommune har lavet en politisk strategi og politik for hvordan borgeren skal være i centrum. Nu gælder det så om at fastholde dem i den beslutning.
-handicaprådet og DH-Middelfart skriver høringssvar og. Bliver taget alvorligt. Kommunen bruger handicaprådet som samarbejdspartnere.
-handicaprådet er mere med i processerne end førhen. Nu bliver de spurgt ind til og nye tiltag allerede på "ide-plans-niveauet"
-jeg deltager i formøder, hvor DH med vores forskellige baglandsviden mærker effekten og klæder Handicaprådsmedlemmerne på til de forskellige emner.
-DH har bl.a. været i dialog om henvendelser i forbindelse med vederlagsfri fysioterapi.
-vi forsøgte at stable et vælgermøde op i forbindelse med folketingsvalget, hvor vi i FU brugte rigtig mange ressourcer på at få det op at stå. Desværre var der ikke særlig stor opbakning fra partierne (nok fordi det var tæt på valget) Vi valgte at aflyse, da det endte med at være nogle der ikke engang var kandidater. Vi vil bruge kræfterne på at få et vælgermøde op at stå inden kommunalvalget 2017.
-vi skal jo hele tiden gøre opmærksom på, hvordan det er at leve et liv med handicap overfor beslutningstagerne. Vi husker at rose vores lokalpolitikere for at de har besluttet at borgerne skal mødes med tillid og sættes i centrum. Derfor vil vi sikre at de virkelig omsætter deres fine ord til virkelighed, da det jo er her DH er de nærmeste sparringspartnere. Derfor bør de være glade for at DH gerne vil i dialog med dem.
 
Det vi i DH-Middelfart vil arbejde med i 2016 er:
-få flere aktive bestyrelsesmedlemmer
-skabe mere synlighed
-fortsat arbejde handicappolitisk
-deltage aktivt i arbejdsgrupper i kommunen, hvor der er handicapperspektiver
-få lavet en temadag i september/oktober med temaet om, hvordan vi bliver bedre til at    arbejde med handicappolitik 
-have fokus på retssikkerheden
-arbejde videre på at få lavet en dialogaften med de kommende kommunalpolitikkere
-lave høringssvar hver gang der er noget i høring i Handicaprådet.
 
Anne-Mette Madsen
Repræsentant for Scleroseforeningen 
FU og bestyrelsesmedlem DH-Middelfart
Senest opdateret: d. 7 juli 2017