Referat Bestyrelsesmøde september 2015
d. 30 november 2015

 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde D.21.09.2015. kl 10.30 – ca.13

Sted: Birte Vejlebrovej 111, 1. mf. Ishøj

Birte (B), Ivan (I) Yvonn (Y) Helen (H) Bent (B)

Punkt på dagsordnen

Ansvarlig for punkt

Kommentarer og beslutninger

Valg af dirigent og Referent

 

Birte og Yvonn

Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt, men ikke alle punkter vil blive behandlet, da Helen og Ivan skal gå tidligt

Meddelelser:

 

 

Brev fra Vallensbæk kommune vedr. opstart af pårørende grupper.

 

Birte orienterede om det nye tiltag.

Helen og Birte deltager.

Yvonn sørger for at orientere vores medlemmer i Vallensbæk.

Nye med diagnosen

 

 

Vi havde to deltager, der var helt nye med diagnosen, begge under 35 år

Regionsmøde

 

Birte og Ivan deltager. Emner, hjemmesiden fungerer ikke, koordination af aktiviteter og FB. Nyhedsbreve, vi deler allerede med Vest og muligvis KBH

Frivillig dag Brøndby

 

 

Yvonn deltager

Handicap prisen Ishøj

 

Uddeles 1. Oktober

Social, Sundhed og Handicappolitik

 

Helen, Ivan og Birte deltager i mødet i Ringsted den 3. Oktober

 

 

 

 

Netværksaktiviteter

Alle

 

Netværksaktiviteter 2015

 

 

Stolegymnastik d.22.9

 

8 deltager

Brunch d.25.10

 

Yvonn  og Birte forfatter en indbydelse

Nye kliniske retningslinjer d.9.11

 

 

Forslag 2016

 

 

Fyraftensmøde omkring flexjob

 

 

Birte arbejder videre, så vi kan få end dato på

Hverdagens psykopat

 

Ivan, undersøger pris på arrangement om

hvordan han / hun spottes

Kunsten at sige nej

 

Yvonn har talt med en underviser, Carsten. Han vil bl.a. forsøge os at lære at sige nej uden den dårlige samvittighed.

Pris: 3.000

Yoga for stemmen

 

Yvonn har talt med underviser, Kathrine. Undervisning vil tilrettelægges efter vores begrænsninger. Pris 2.000, max 15 deltagere

Sex og Samliv

 

Kommer ikke på programmet denne gang. Yvonn får flere oplysninger hos underviser Jenny fra Sclerosehospitalet.

Årsmøde

 

Først i marts

Økonomi

Status

alle

Ivan oplyste, at foreningscomputeren er gået i stykker. Det blev besluttet ikke at købe en ny.

Nyhedsbrev/hjemmeside

Facebook

 

 

Ikke behandlet

 Regionsrepræsentanten

Kommentarer, ønsker. eller andet til Bent

alle

Ikke behandlet

Mødedatoer

alle

Næste møde 12. Oktober 10:30

Evt.

 

 

 

Senest opdateret: d. 7 juli 2017