Referat Bestyrelsesmøde oktober 2015
d. 30 november 2015

 

 

Referat af bestyrelsemøde den12.10.2015. kl 10.30 – ca.13

Sted: Birte Vejlebrovej 111 1mf. Ishøj

Birte (B), Ivan (I) Yvonn (Y) Helen (H) Bent (B)

 

Punkt på dagsordnen

Ansvar-

lig for punkt

Kommentarer og beslutninger

Valg af dirigent og Referent

 

Birte og Yvonn

Godkendelse af dagsorden

 

Der var nogle tilføjelser til netværksaktiviteter.

Meddelelser:

 

 

Kort Tilbagemelding fra møder i Vallensbæk og Ishøj.

 

 

 

Ishøj – ensomhed, venter på oplæg der skulle videresendes. Der er ikke kommet nogen konkrete forslag på bordet. Godt møde, da man blev klar over for at det ikke kun er de ældre der kan være ensomme men i ligeså høj grad de handicappede. Det føles især ved højttiderne

 

Udviklingskonulent

 

 

Anne- kathrine -Hvad kan tilbydes som forening-

Hvilke resurse vil vi evt kunne tilbyde. Der er afsat penge til projektet

 

Pårørende initiativ i Vallensbæk

 

 

 

 

 

 

God ide, men få deltager. De vil trods få tilmeldinger starte op, de er opmærksomme på at tidspunktet måske vil være forkert.

Pårørende i scleroseforeningens regi. Vi fik en henvendelse om at en i Vallensbæk ønskede en. Yvonn skriver brev ud og undersøger om der er et generelt ønske om en sådan gruppe.

Regionsmødet d.5.10.

 

Birte og Ivan deltog. Ændret i strukturen, så lokalafdelinger får flere repræsentanter til Delegerede. Der er stadig manglende information om den hvad det overordnede formål er.

Netværksaktiviteter

2015

Alle

Hvordan får vi informationerne bredt ud. Nyhedsbrevet skal foruden Kenneth også sendes til Jette Kindler.

 

Brunch d.25.10

 

 

Ivan sender ud til medlemmer fra andre lokalafdelinger. Birte sender til gl. Bestyrelsesmedlemmer.

Tilmelding – foreløbig 15 tilmeldte

 

 

Nye kliniske retningslinjer d.9.11

 

 

 

Ishøj Fyserne deltager. Der skal reklameres grundigt ud på såvel facebook, som i vores nyhedsbrev

 

Netværksaktiviteter 2016

 

 

Stor-KBH samarbejde

 

 

Nye tiltag: Nedsættes et udvalg til at lave noget for de unge. De får 20.000, hvoraf vi står for de 5.000 til at starte noget op med.

Fyraftensmøde omkring flexjob,

 

Birte arbejder videre, og finder dato i februar

Årsmøde, feb eller marts

 

 

Yvonn kontakter, Vibeke som holder et kort foredrag om kropsproget og det er at være frivillig

 

Hverdagens Psykopater, april

 

Ivan har aftalt med psykiater  at hun skæddersyr et foredrag til os. Ivan skal sende nogle stikord til hende.

(Stikord – hvordan takles de når de viser deres sande ansigt, hvad kendetegner dem såvel i privatlivet som på arbejdsmarkedet)

Kunsten at sige nej, januar

 

Yvonn kontakter Carsten, og finder nærmere dato

Yoga for stemmen, maj

 

Yvonn kontakter Kathrine og finder nærmere dato

Garth

 

 

Vi har fået indbydelse til at deltage, men vores holdning er det er for dyrt samt det er en lukket klub.

Bycafeen

 

Bliver billigere i år, da der er penge på kontoen

Cafe Rosen

 

 

 

Lene og en anden kører videre med at arrangere med videre

Økonomi

Status

alle

Der står pt 61.000 på kontoen. Vi mangler dog at betale de andre lokalafdelinger, samt der kommer betalingen for Brunchen. Vi skal nok tænke på at regulere vores $ 18 midler ansøgninger. Punktet bliver taget op til næste møde, hvor Birte vil have helt styr på indbetalinger og udbetalinger.

Nyhedsbrev/hjemmeside

Facebook

 

 

Hjemmesiden

 

Medlemskommunikation, der er blevet lavet nogle steder hvor man kan sætte billeder op.

Der findes en web redaktør gruppe, som bruges som prøveballon til hjemmesiden samt til erfaringsudveksling.

 

På hjemmesiden er der en knap der siger tilmeld til Nyhedsbrev. Vi har fået et par henvendelser, Yvonn undersøger nærmere.

 

Facebook

 

Foreløbigt lader vi den være, selvom den ikke bruges. Til brunchen sørger vi for at reklamere for den

 

Regionsrepræsentanten

Kommentarer, ønsker. eller andet til Bent

alle

Ingen kommentarer

Mødedatoer

alle

23. november 10:30

Evt.

Kørselsgodtgørelse

 

 

De gældende regler blev gennemgået.

 

 

 

Senest opdateret: d. 7 juli 2017