Referat Bestyrelsesmøde juni 15
d. 3 september 2015

 

Referat af bestyrelsesmøde D.8.06.2015. kl 10.00 – ca.13

Sted: Birte Vejlebrovej 111 1mf. Ishøj

Birte (B), Ivan (I) Yvonn (Y) Helen (H) Bent (B)

Punkt på dagsordnen

Ansvar-

lig for punkt

Kommentarer og beslutninger

Valg af dirigent og Referent

 

Birte og Ivan

Godkendelse af dagsorden

 

Helen afbud

Meddelelser:

Kort referat formandsmøde

 

Birte orienterede og vi drøftede oplægget til ændringer/struktur i foreningen

Netværksaktiviteter

 

Netværksaktiviteter 2015

 

 

Alle

 

 

 

Kort referat fra koordineringsmøde vedr, aktiviteter.

Vi afholder:

Stolegymnastik d.22.9

Brunch d.25.10

Nye kliniske retningslinjer d.9.11

andre forslag:

Førstehjælp (Yvonn)

Fyraftensmøde omkring flexjob,

 

 

 

Økonomi

Bankkonto

Status

.

 

alle

Birte orientere om ændring af konto og godkendelse af Bent.

Papirerne blev underskrevet og Birte sender dem til Banken,

Nyhedsbrev

 

 

Venter til august

 Regionsrepræsentanten

Kommentarer, ønsker. eller andet til Bent

alle

 

Hjemmeside

alle

 

Evt.

 

Næste møde d 18.08 kl 10.30

 

Senest opdateret: d. 7 juli 2017