Referat Bestyrelsemøde januar 2016
d. 8 februar 2016

 

 

Referat af bestyrelsesmøde D.04.01.2016. kl 10.30 – ca.13

Tilstede: Birte, Helen, Ivan og Yvonn

 

Punkt på dagsordnen

Ansvar-

lig for punkt

Kommentarer og beslutninger

Valg af dirigent og Referent

 

Birte dirigerede og Yvonn referede

Godkendelse af dagsorden

 

Der tilføjes:  Gennemgang af frivillighedslisten til Butiksindsamlingen

Meddelelser:

 

 

I+B

Anne-Marie vil gerne være butiksansvarlig igen i år, hun vil få tilsendt den reviderede frivillighedslisten.

Birte giver besked til Finn.

ÅRSMØDE 29.02.16

Planlægning

Foredrag

Beretning/visioner

budget

bilag

 

Yvonn laver en tidsplan og et skriv til vores foredrag med mere. Indbydelse sendes også til dem på frivillighedslisten.

Vi kiggede på beretningen og visionerne. Birte skriver de forskellige rettelser ind, og vi gennemlæser og kommentere.

Indkaldelse med dagsorden skal lægges på hjemmesiden.

15. februar er næste bestyrelsesmøde, der sørger vi for at få det sidste praktiske på plads.

Netværksaktiviteter

 

Forslag 2016

MS og beskæftigelse

Yoga for stemmen

Sig nej

Hverdagens psykopater

Fælles aktiviteter se bilag

 

 

Alle

 

 

 

 

 

Sig Nej: Yvonn laver et skriv til Nyhedsbrevet,

MS og beskæftigelse :Birte taler med Natja om arrangementet, og laver skrivet til Nyhedsbrevet.

 

Økonomi

Status

§ 18 ansøgninger

alle

Vi har modtaget 14.025 fra Ishøj i § 18 midler.

31.12  stod der 39.000 på vores konto.

Foreningens bidrag 40.000 – 25.000 (indestående den 31.12 - § 18 midler) = ca 15.000

Nyhedsbrev/hjemmeside

Facebook

 

 

Yvonn har et hængeparti, hvordan får vores medlemmer information om vores arrangementer. Sender revideret spørgeskema til Jette og Kenneth, som vi håber de vil bede de der deltager i et arrangement om

 Regionsrepræsentanten

Kommentarer, ønsker. eller andet til Bent

alle

Ingen kommentarer

Mødedatoer

alle

Næste bestyrelsesmøde mandag den 15. Februar

25. januar Sig Nej, 

Årsmøde den 29. Februar

Fyraftensmøde den 3. Februar kl. 16:30, Det forventes at alle deltager i afdelingens arrangementer.

Evt.

 

 

 

Senest opdateret: d. 7 juli 2017