REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 13.10.2014
d. 31 oktober 2014

Referat bestyrelsesmøde D.13.10.2014. kl 18.00 – ca. 21.30

Sted:  Seniorlokalerne Vejlebrovej 105 1mf st. Ishøj

Birte (B), Kim (K) Ivan (I) Connie (C) fraværende, Jane (Ja )               

Punkt på dagsordenen

Ansvar-

lig for punkt

Kommentarer og beslutninger

 

Valg af dirigent og Referent

 

Kim / Ivan

 

Godkendelse af dagsorden

B

Godkendt

 

Finn

Se mail med punkter fra Finn

Foreningens værdier og kultur

 

 

Finn: Vær loyal, og respekter hinanden og vedtagne beslutninger ingen korridorsnak

Se uddelte skema

 

Drøftelse af hvordan vi får nye bestyrelses medlemmer især kasserer webmaster

Der skal findes senest til årsmødet

Alle forslag modtages.

Finn udarbejder små stillingsbeskrivelser

 

Planlægning af årsmøde

alle

 

 

2/3 15 kl,18 i Brøn-

den. Spisning fra

kl. 18 - 19

 

Meddelelser

Birte

Orientering fra

Sundhed på tværs i Ringsted. Birte stiller op til politisk udv.

Drøftelse af opstillede kandidater,

Intet møde inden Delegeretforsamling

Medmindre det ikke kan afklares pr email

 

Netværksaktiviteter

Netværksaktiviteter 2014

Flyt fokus og grin af det du ikke kan ændre M Rikke Elster d. 12.11

Kort referat fra koordinerings møde vedr. netværks aktiviteter se bilag i videresendt mail

Ideer

alle

 

 

 

Mia Damhus afholdt.

Vinsmagning bliver d 23,03 i Brønden.

Frivillig middag

29 okt. Birte sender invitation igen.

Forslag til aktiviteter 2015 blev godkendt næste netværksmøde om aktiviteter er d.19.11

 

Økonomi

Status

Budget 2015

.

 

 C+alle

Connie og Birte udarbejder budget.

 

Nyhedsbrev/hjemmeside

 

alle

Jane slutter med hjemmeside til årsmødet

 

 Regionsrepræsentanten

Kommentarer, ønsker. eller andet til Bent

alle

Intet

 

Evt.

 

 

 

 

Senest opdateret: d. 7 juli 2017