Årsberetning for 2015
d. 10 marts 2016

Årsberetning for 2015

 

Scleroseforeningens lokalafdeling Storkøbenhavn - Nord

 

Bestyrelsesarbejdet

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder fordelt jævnt over året.  Samarbejdet i bestyrelsen er godt og er tilrettelagt ud fra en kombination af hvad vi mener, der er vigtigst for medlemmerne og hvad vi selv har lyst til at sætte i værk.

 

Bestyrelsen har bestået at de 5 medlemsvalgte medlemmer;

 • Anne Frederiksen (sekretær)
 • Maj-Britt Jensen (Netværksaktiviteter)
 • Nathascja Nepper (PR & Web)
 • Jacob Monies (Politik)
 • Jette Bay (Kasser)
 • Jeppe Bülow-Lehnsby (Formand)

 

Suppleanter:

 • Hanne Hvidemose
 • Finn Krøyer

 

Lokalafdelingen har ingen Ungekontakt.

 

Formålet med lokalafdelingernes arbejde er:

 

 • At lave netværksaktiviteter for foreningens medlemmer med sclerose og deres pårørende
 • At skabe synlighed omkring Scleroseforeningens arbejde. Lokalt ved at gennemføre lokale info aktiviteter og events samt ved at bakke op omkring landdækkende indtægtsskabende aktiviteter - butiksindsamling etc.
 • At arbejde med lokal handicappolitik, herunder at være repræsenteret i de lokale og regionale handicapråd

 

 

I takt med at flere netværksaktiviteter er varetaget af landsforeningen, har det lokale arbejde på dette område været neddroslet og vi har i stedet forsøgt at fremme det politiske arbejde, PR i lokalmedierne samt landsindsamlingen.

 

Det lokalpolitiske arbejde anser bestyrelsen også for meget vigtigt.  Ikke mindst da mange kommuner er presset økonomisk og som følge af at de politiske vinde ikke lige blæser de handicappedes vej.  P.t. er vi repræsenteret i Handicaprådet i 2 ud af 5 kommuner. For Gladsaxe, Lyngby Taarbæk og Hørsholm kommuner søger vi kandidater til disse poster.

 

Bestyrelsen forsøger løbende at tiltrække medlemmer, der vil bidrage i udviklingen af det lokale arbejde.  

 

Nathascja Nepper har repræsenteret lokalafdelingen ved mødet 'tilbud til medlemmerne' tidligere det møde der hed tilbud til nye medlemmer

 

Samarbejdet med Foreningen

Lokalafdelingen har desværre ikke været repræsenteret ved formandsmøder, regionsmøder, fællesmøder med de øvrige lokalafdelinger i lokalområdet samt ved delegeret forsamlingen.

 

Med Jette Bay som næstformand for Scleroseforeningen har vi i 2015 trods den manglende direkte repræsentation ved diverse møder, følt vi os godt repræsenteret og informeret. Især arbejdet med den nye struktur har fyldt i denne sammenhæng.

 

Indsamlinger mv.

Som lokalafdeling har vi støttet op om Scleroseforeningens byttepengeindsamling. Fra vores lokalområde var vi 6 frivillige til at opsætte og indsamle indsamlingsbøsser, og der blev indsamlet ialt 30.033 kr., så det kan vi godt være stolte af!

Vi oplevede desværre i år, at der blev stjålet en del bøtter fra butikkerne i vores område. Det er super ærgerligt og meget frustrerende – især fordi der i en bøtte kan være mange penge!

Alle indsamlede midler tilfalder hovedforeningen, som bevilliger pengene til forskning. Har du lyst til at bidrage med 3 -4 timers indsats i løbet af foråret 2016, hører vi meget gerne fra dig. Bare en ekstra frivillig vil sikkert kunne give kr. 5.000 mere til forskning!

 

I 2015 samlede vi desuden ind via en ”bon-box” ordning i et Spar Minimarked, men da der er en udgift på Kr. 1.000 til polititilladelsen, har vi valgt at stoppe denne indsamling.

 

Til drift af lokalafdelingen har vi tidligere modtaget et bidrag fra hovedforeningen baseret på antallet af kontingentbetalende medlemmer i lokalområdet. Desuden har vi haft mulighed for at søge §18-midler fra kommunerne. Pga. af stor lokal formue har vi ikke modtaget disse midler.

 

Aktiviteter for medlemmerne

Bortset fra vores populære meditationsforløb, har der ikke været aktiviteter arrangeret af lokalafdelingen, men det har været muligt for medlemmerne at deltage i arrangementer arrangeret af andre lokalafdelinger eller fra hovedforeningen.

Lokalafdelingen er en platform, der har midler og forbindelser til hovedforeningen, der kan realisere de fleste aktiviteter i forbindelse med sclerose. Det kræver bare en god ide, og viljen til at realisere den. Alle medlemmer opfordres til kontakte en bestyrelsesmedlem hvis de ligger inde med ideer og vilje til at gennemføre dem.

 

Bestyrelsen takker alle frivillige for indsatsen i årets løb.

 

På vegne af bestyrelsen

 

Jeppe Bülow-Lehnsby

Lokalafdelingsformand

 

1. marts 2016

Senest opdateret: d. 7 juli 2017