Gå til hovedindhold
Velkommen til lokalafdelingen

Ringsted

Aktiviteter i lokalafdelingen

6
aug
3
sep
1
okt

Kontakt

Formand
Puk Schmidt
Mail: puks_schmidt@hotmail.com
Mobil: 20 97 12 99

Årsmøde

Torsdag den 28. februar 2019 afholdt Lokalafdeling Ringsted sit første årsmøde. Mødet blev holdt på Hotel Scandic i Ringsted. I alt 15 medlemmer var til stede. Desuden deltog Scleroseforeningens vicedirektør Torben Damsgaard. Efter velkomst blev der serveret sandwich. Derefter gik man over til selve årsmødet.

Torben Damsgaard blev valgt til dirigent, og han nævnte, at årsmødet var lovligt og rettidigt meldt ud til afdelingens medlemmer.

Formanden fortsatte med at fortælle om 2018.
Året begyndte med, at Ringsted og Lejre blev delt i 2 lokalafdelinger. Ringsted har 118 medlemmer, hvoraf de 56 har ms.
2018 var et år med 6 bestyrelsesmøder, 1 regionsmøde, 2 kurser for bestyrelsesmedlemmer - Basiskursus og NemTilmeld.
Hver måned blev der holdt netværkscafe for interesserede medlemmer.
Derudover arrangerede bestyrelsen en julefrokost, hvor 20 medlemmer deltog. Et arrangement bestyrelsen vil gentage i 2019.

Formanden gik over til at fortælle om 2019.
Man vil fortsætte med månedlige Netværkscaféer.
Scleroseforeningen har en landsdækkende butiksindsamling i Rema1000. Sidste år var det Lejre, der tog sig af det i vores område, i år skal Ringsted selv være ansvarlig for udsætning og indsamling af indsamlingsbøsser. De 3 Rema1000 i Ringsted er fra starten med i aftalen, og man vil også forhøre sig hos andre butikker, caféer o.lign. I år kan man vælge enten 10, 20 eller 50 indsamlingsbøsser, og Ringsted valgte 20 stk. Et medlem har allerede tilbudt at sørge for fordeling af indsamlingsbøsser.
Desuden skal Ringsted være med til Scleroseforeningens husstandsindsamling den 8. september.
Året afsluttes med en julefrokost for medlemmer sidst i november.
Bestyrelsen er stadig åben for forslag fra medlemmer.

Årsmødet fortsatte med kassererens fremlæggelse af årsregnskab for 2018 og budget for 2019. Begge blev godkendt.

Aftenens næste punkt var afholdelse af valg til bestyrelsen. Bestyrelsen i 2018 bestod af 3 medlemmer, som alle gerne ville fortsætte, og der blev valgt 2 bestyrelsesmedlemmer mere, dejligt. Desuden blev der valgt en revisor.
Valgt til bestyrelsen: Anette Carlsen og Eva Holleufer Lyngbye.
Valgt til revisor: Kristina Enevold Andersen

Efter årsmødet kom læge Kerstin Soelberg og holdt et spændende foredrag om sit studie af synsnervebetændelse.

Efter en kaffepause sluttede aftenen med, at Torben Damsgaard fortalte om den kommende husstandsindsamling den 8. september.