Lone Hertz tryllebandt tilhørere i Gråkjær Arena
d. 22 januar 2016

Af Knud Erik Aagaard Kristensen

Frivillig i Scleroseforeningen

Det var en storsmilende, og særdeles veloplagt, Lone Hertz, der lod sine noget mere end 100 tilhørere vide, at hun havde glædet sig så meget til at komme til Holstebro, da hun tirsdag den 19. januar holdt sit foredrag, ”Viljen til at ville, giver glæden til at kunne - hvis vi får lov!”, i Gråkjær Arena.

Sådan startede en spændende aften, da formanden for Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland, Anita Zacho, havde budt velkommen, og med sin store viden om menneskers livsvilkår satte Lone Hertz mange tanker i gang. I to en halv time tryllebandt hun de mange fremmødte, og hun brugte i vid udstrækning sort humor, når hun påpegede forhold, der ikke er i overensstemmelse med gældende love og konventioner. Hun fremhævede først FN´s Handicapkonvention, der jo er underskrevet af Danmark, og som skal sikre lige vilkår for alle, men der er altså et stykke vej endnu, før intentionerne er nået. Alligevel bad hun forsamlingen råbe tre korte og et langt hurra for det, vi har fået, men i samme åndedrag gjorde hun opmærksom på de mange forringelser, der sker på handicapområdet. Og her kom den sorte humor for alvor frem. Er der ikke grund til at glæde sig over, at mennesker med svært handicap rykkes ud af deres fællesskab i de nuværende velfungerende institutioner og hjemtages til kommunerne i fine nye huse, spurgte hun. De får da helt nye sociale relationer foræret i stedet, men nogle af dem er bare ikke i stand til at fortælle, hvordan de oplever forandringerne, og det er rigtig dårligt.

Lone Hertz fortalte videre om sit personlige kendskab til den måde, mennesker med handicap behandles. Der skulle gå mange år, før det blev accepteret, at der var udviklingsmuligheder for hendes søn Tomas, men nu er han, ved stor tålmodighed, og intensiv træning, blevet i stand til at kommunikere, ja han kan endog skrive digte på sin staveplade. Det blev der givet et eksempel på, og der fulgte flere eksempler på, at mennesker uden talesprog, er blevet i stand til at udtrykke sig.

Lone Hertz er ikke i tvivl om, at der kan gøres mere, end der bliver gjort for mennesker med handicap, og hun ærgrer sig over, at det gamle ord, solidaritet, er ved at gå i glemmebogen. Hun er sikker på, at bedre samarbejde blandt mennesker med handicap tæt inde på livet kan gøre en forskel, for vi er så mange, sagde hun, at man bliver nødt til at lytte til os, og hun tror også, at der er økonomi til at gøre det bedre. Mange opgaver kan løses, hvis vi hjælper hinanden, og der gør Lone Hertz en stor indsats. Hun udfører frivilligt arbejde for flere handicaporganisationer, og hun gør en stor indsats for sin nu 50-årige søn, Tomas Strøbye.  

Meget professionelt formidlede Lone Hertz sit budskab på en let forståelig måde, og efter en kaffepause, hvor der blev udtrukket gevinster på indgangsbilletternes numre, gav hendes foredrag da også anledning til en række spørgsmål. Dertil blev der givet kvalificerede svar, og det lod sig ikke skjule, at de mange tilhørere var en stor oplevelse rigere, da de tog hjem fra Gråkjær Arena denne tirsdag aften.

KLIK MIDT PÅ BILLEDET OG GÅ UNDER BILLEDET OG KLIK SÅ "VIS SOM SLIDESHOW"

Senest opdateret: d. 7 juli 2017