ÅRSRAPPORT 2015
d. 18 marts 2016

ÅRSRAPPORT 2015

Organisation

Lokalafdeling Nordvestjylland dækker kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro.

Ved årsskiftet 31. december 2015 har lokalafdelingen 443 medlemmer, hvoraf de 205 har MS.

Ud over en særdeles aktiv bestyrelse i lokalafdelingen er lokalafdelingen også repræsenteret i Danske Handicaporganisationer i alle 3 kommuner, hvilket giver os mange mulighed for at deltage i og påvirke det lokale politiske arbejde.

 

DH Lemvig: Jan Madsen & Else Høj Jeppesen                                                                                                  

DH Holstebro: Preben Bjerring Jensen                                                                                                         

DH Struer: Anita Zacho

 

Tak til den nuværende bestyrelsen for det flotte og store arbejde de gør og for deres vilje til at ville samarbejde på alle områder.  Det var rigtig dejligt at erfare ved det sidste bestyrelsesmøde den 6. januar 2015, at næsten alle genopstiller til en ny periode i bestyrelsen.

Jimmi Poulsen genopstiller desværre ikke, men vi vil gerne takke ham for hans indsats som bestyrelsesmedlem og næstformand.

Tak til Anders Esager for hans arbejde som lokalafdelingens Hostmaster – et altid flot og hurtigt arbejde fra hans hånd.

Tak til Vibeke Follesen for at være lokalafdelingens revisor, som holder omhyggeligt øje med at bilag/udgifter stemmer overens med pengestrømmen.

Tak til Knud Erik Aagaard Kristensen for hans spændende og altid levende beskrivelser af både stor og småt i lokalafdelingen.

Tak til Bess Dyrmose Jensen for med sikker hånd at holde styr på tilmeldinger til vores arrangementer.

 

Fysiske rammer                                                  

Vi har opsagt vores arrangement med Laden i Holstebro og sparer derved årskontingentet. Det er billigere at leje sig ind, de få gange vi eventuelt har behov for lokalerne bla. til optælling af ænderne ved Rap om Kap. Vi har lejet os ind i Firmaet Baby Solutions lokaler på Skivevej 136 i Holstebro. Her afholdes vores bestyrelsesmøder, vi har skabe til opbevaring af vores materialer og vi kan afholde nogle af vores mindre arrangementer i hyggelige omgivelser. Der er handicapvenlig parkering, nem indgang, rumlige lokaler samt toiletter med plads til kørestole m.m.

 

Kommunikation.

Nordvestjylland kommunikerer på mange platforme såvel eksternt som internt. Eksternt drejer det sig bla om: Hjemmeside, facebook, nyhedsmail, velkomstfolder og pressemeddelelser.

Anders Esager er lokalafdelingens hostmaster og står for vores hjemmeside. Anders er hurtig og effektiv, så hjemmesiden holdes altid opdateret med både nyheder og arrangementer suppleret med mange flottet billeder. Anders modtager gerne indlæg, så har I noget I gerne vil have på hjemmesiden så kontakt Anders.

Udsendelse af nyhedsmail, oplysninger om/indbydelser til arrangementer og andre spændende informationer direkte til jeres mailboks varetages af Anita Zacho. Så husk at give os jeres mailadresse, hvis I ikke er på listen - endnu.

Mhp. at smidiggøre og lette den interne kommunikation i bestyrelsen, har vi valgt at oprette en dropbox for bestyrelsen. Her placeres alle bestyrelsens dokumenter og f.eks. aktuelle fotos, vejledninger.

Knud Erik Aagaard Kristensen er lokalafdelingens freelance skribent. Han skriver hovedparten af de lokale nyheder på vores hjemmeside.  Alle indlæg i diverse dagblade er også Knud Eriks værk og vi kan takke ham for meget af den opmærksomhed vores lokale arrangementer får i aviserne – Knud Erik er en flittig skribent, der skriver både levende og nærværende og han er med til at udbrede kendskabet til lokalafdelingens virke. 

Facebook delen varetages af Trine Flørnæss – som lige vil fortælle kort om, hvordan man finder vores FB side og hvordan man bliver ven med os.

Eksterne samarbejdspartnere

Lokalafdelingen har i perioden haft et upåklageligt samarbejde med Scleroseforeningens sekretariat og vores regionskonsulent Inger Kondrup. Når der har været behov for hjælp til forskellige problemer såvel store som små, så har vi haft stor glæde af at kunne trække på ekspertisen fra Valby – eller fra konsulenten.

Ungegruppe

Lokalafdeling Nordvestjylland har nu en ungegruppe for mennesker under 40 med MS. Gruppen blev startet i foråret 2015 og er allerede en succes. Der er afholdt flere arrangementer og flere er i støbeskeen.                                                                             

 

Årets aktiviteter

 

Onsdag den 11. marts var der et arrangement for pårørende i Frivillighuset i Holstebro. Aftenens indlægsholder var foreningens psykolog Karen Nielsen. Der var 7 deltagere.

Årets Rap om Kap lørdag den 6. juni sejlede 3000 små gule ænder igen på Storåen i Holstebro i forbindelse med årets Rap om Kap. Arrangementet blev afviklet i samarbejde med Lions Holstebro og var en stor succes. Der var igen i år skænket flotte præmier fra lokalområdets næringsdrivende og alle Andelsbeviser blev udsolgt.

Arrangementet indbragte lokalafdelingen en pæn sum penge til nye aktiviteter. Vi deltager igen i Rap om Kap her i 2016 og vil i den forbindelse opfordre jer til at hjælpe med salg af lodder og omtale af arrangementet.

Årets butiksindsamling fra april til juni i vores område indbragte via byttepenge, stregkoder og salg af diverse støtteprodukter kr. 22.482 til scleroseforeningen og forskning – kr. 595 mere en året før, hvor man indsamlede 21.887. Der var opstillet 106 stk. af de velkendte grønne bøtter i de 3 kommuner lokalafdelingen dækker. Vi mangler en ny  koordinator til Butiksindsamlingen her i 2016 - såfremt nogen af de tilstedeværende eller nogen I kender skulle have har tid og lyst, så ring til Anita.

Lørdag den 29. august. En dag i Råsted Golfklub – kun for mænd. Herrerne mødtes kl 10 og gik en omgang på klubbens naturskønne bane. Turen var for både øvede og begyndere ud i den noble golfsport. Dagen blev afsluttet med en lækker frokost på golfklubbens terrasse.

Torsdag den 29. oktober var der ”fyraftensmøde” i Lokalafdelingen for Nordvestjylland med 35 spørgelystne deltagere. Mødet blev afholdt hos bestyrelsesmedlem Trine Flørness.

Socialrådgiver Suzanne Bæk Holland var endnu engang på besøg i lokalafdelingen, og hun indledte med at slå fast, at hun altid gerne vil hjælpe, men at det kan ske, at hun ikke lige får givet svar på en henvendelse, da der kommer rigtig mange, men så er det bare med at ringe igen. I aftenens løb fortalte Suzanne bla om:                                       

- ledsagerordning                                                                                                                                    

- vederlagsfri fysioterapi                                                                                                                   

- § 100                                                                                                                                                              

- hjælpemidler handicapbil og kørselsfradrag                                                                                                

- flexjob                                                                                                                                                         

- førtidspension

Efter en pause, hvor der blev serveret pizza og sodavand, samt kaffe/the og pebernødder i anledning af den tilstundende jul, besvarede Suzanne spørgsmål vedrørende de berørte emner.

Efterfølgende orienterede lokalafdelingens formand, Anita Zacho, om mulighederne for at ansøge om legater, og om hvilke sportsaktiviteter der udbydes i lokalafdelingens område.

Lørdag den 21. november festede lokalafdelingens medlemmer og deres pårørende i anledning af den tilstundende jul i Råsted Golfklubs lokaler.

31 voksne og 7 børn deltog i festlighederne. Det var en dejlig dag med lækker mad, sang og musik, optræden, konkurrencer, bankospil med flotte præmier og masser af hygge og samvær.

 

Aktiviteter i 2016

 

19. januar -  Lone Hertz med ”Viljen til at ville”

29. februar – Kasper Vestergaard en kogebogsforfatter

April - butiksindsamlingerne med de kendte grønne bøtter starter.

Juni måned - Rap om Kap på Storåen i Holstebro

Forår og efterår - Kurser i afspænding og afstresning.

Landsindsamling

August - Herretur med ?????

November - julefrokost.

 

Forslag til arrangementer lokalt modtages gerne, så sig endelig til, såfremt I har gode ideer.

 

Tak til alle:

Tak til jer alle for jeres store opbakning til vores forskellige arrangementer gennem det seneste år. Vi se flere og flere deltagere til vores arrangementer – skønt at flere vil være del af fællesskabet omkring den lokale afdeling.

Til slut vil jeg gerne takke alle de mange mennesker, som har bidraget med frivilligt og ulønnet arbejde for vores lokalafdeling i det forløbne år. Jeres indsat værdsættes enormt meget og vi håber I har lyst, at bidrage med det I kan/har tid til, igen i 2016.

Al frivillig indsats er utrolig værdsat uanset mængde eller art og alle kan deltage, så kom frisk og vær en del af fællesskabet i Scleroseforeninges Lokalafdeling Nordvestjylland.

Materialer til medlemmerne

Ved indgangen ligger forskellige brochure, foldere og små bøger- som I er velkommen til at tage med hjem – kort fortælling om og fremvisning af de forskellige materialer.

Senest opdateret: d. 7 juli 2017