ÅRSRAPPORT 2014
d. 5 marts 2015

I februar 2014 fik vores lokalafdeling valgt en ny bestyrelse og den nye bestyrelse udpegede en næstformand – nemlig Jimmi Poulsen. Næstformanden deler nogle af de administrative opgaver med formanden.

Tak til den nuværende bestyrelsen for et supergodt og konstruktivt samarbejde. Det var rigtig dejligt at erfare ved sidste bestyrelsemøde, at næsten alle genopstiller til en ny periode i bestyrelsen. Dennis Rydborg genopstiller desværre ikke grundet mangel på tid, men vi vil gerne takke ham for hans indsats som kasserer og håber han vil vende tilbage en dag, såfremt han får tid igen. (Vin overrækkes).

7. april fik vores lokalafdeling overrakt kr. 10.000 af Odd Fellow  Søsterloge Erica nr. 4 i forbindelse med deres 100 års jubilæum. Logen havde udvalgt 10 foreninger til at modtage en donation og vi var så heldige at være blandt disse 10. Donationen blev på lokalafdelingens vegne modtaget af formand Anita Zacho ved en mindre ceremoni i Odd Fellow logen Holstebro. Formand Hanne Øllgaard.

8. maj afholdt lokalafdelingen et arrangement med neurologisk overlæge Jens Arntsen og sclerosesygeplejerske Hanne Breinholt. Der deltog cirka 50 personer i dette arrangement, som blev afholdt i kantinen på Holstebro Sygehus. De fremmødte fik en utrolig spændende og informativ aften i selskab med Jens og Hanne. Der blev fortalt om selve sygdommen, dens mange ansigter, samt den nyeste forskning både i DK og i udlandet. De nye medikamenter, som lige var kommet på markedet var genstand for stor spørgelyst, da Jens skulle besvare spørgsmål fra publikum. En rigtig vellykket aften, hvor alle fik ny indsigt og en større viden omkring deres egen eller deres pårørendes sygdom.

juni 2014 sejlede 3000 små gule ænder igen på Storåen i Holstebro i forbindelse med årets Rap om Kap. Arrangementet var en succes og indbragt lokalafdelinge kr. 17.138 Et tilsvarende beløb blev sendt til hovedafdelingen. Vi deltager igen i Rap om Kap her i 2015 og vil i den forbindelse opfordre jer til at hjælpe med salg af lodder og omtale af arrangementet.  

2. juni blev Knud Erik Aagaard Kristensen hædret som initiativtager og trofast løbsdeltager ved årets Fjordløb i Ringkøbing. Knud Erik deltog for 35. gang i løbet. Fjordløbet blev startet i 1980 af Knud Erik Aagaard Kristensen, Finn Merrild og Carl Johan Mikkelsen.

Årets butiksindsamling i vores område gav via byttepenge, stregkoder og salg af diverse støtteprodukter kr. 21.887 til scleroseforeningen – næsten 5.000 kr. mere en året før. Årsagen til af der blev indsamlet et større beløb kan bla. skyldes: Flere frivillige havde meldt sig og vi fik bla. opstillet bøtter i Lemvig, Ulfborg, Vemb og Bækmarksbro + i flere andre mindre byer i det Vestjyske. Steder vi ikke havde fået besøgt i de tidligere år. Koordinator i 2015 bliver lokalafdelingens næstformand Jimmi Poulsen.

Rap om Kap afvikles på Storåen i Holstebro lørdag den 6.juni 2015.                                                                                                    

14. juni løb et flot spinning, linedans, zumba og pilates arrangement af stablen i Ulfborg. Arrangementet var tilrettelagt af Tommas Hansen, som ville indsamle penge til forskning i den sygdom han selv var blevet ramt af. Dette flotte initiativ indbragte kr. 9.500 til forskning.

Men Tommas ville mere, så han stillede op til Sclerose-foreningens event Cykelnerven. Han skulle sammen med godt 50 andre deltagere cykle 6 dage Pyrenærerne – en del af den strækning, som årets Tour de France består af. For at deltage skulle man selv betale et beløb for selve turen, men man skulle også finde virksomheder og lignende, som ville give penge til forskning indenfor sclerose. Tommas Hansen har gjort en flot indsat for forskningen og synligheden af vores forening gennem hele 2014 og lokalafdelingen overrakte ham en lille erkendtlighed for hans store indsats ved foreningens julearrangement 1. november.

Cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro stoppede i slutningen af 2014, da der var for få deltagere. Måske starter det op igen senere, såfremt vi kan fornemme en interesse for det. Tak til Vibeke Follesen og Trine Flørnæss for deres indsat omkring Cafemøderne.

1 november afviklede vi årets julefrokost på Humlum Kro Det var en dejlig dag med lækker mad, sang og musik, bankospil med flotte præmier og masser af hygge og samvær.

Nyhedsbrev er desværre kun udkommet 2 gange i 2014, men jeg har ikke haft tid til at udgive flere, da jeg pt. læser et ekstra linjefag på læreruddannelsen på Nørre Nissum Seminarium. Jeg afslutter dette studie juni 2015 og herefter vil nyhedsbrevet udkomme igen 4 x årligt.

 

Hvad sker i 2015?

11. marts vil der blive et arrangement for pårørende i Frivillighuset i Holstebro. Aftenens indlægsholder bliver foreningens psykolog Karen Nielsen.

April måned starter butiksindsamlingerne med de kendte grønne bøtter.

6. juni Rap om Kap på Storåen i Holstebro

Familiearrangementer juni eller august måske en familie- og aktivitetsdag i Resen eller en tur til et aktivitetscenter i nærområdet.

Foredrag om at leve med sclerose m.m. eller mindfullness. Foredrag med en kendt person. Der er intet fast program endnu.

Behandleraften med flere forskellige behandlere – en slags boder/stande med forskelligt indhold.

Julefrokost i slutningen af året.

 

Forslag til arrangementer lokalt modtages gerne, så sig endelig til, såfremt I har gode ideer.

 

Hostmaster Anders er hurtig og effektiv, så hjemmesiden holdes altid opdateret med både nyheder og arrangementer suppleret med mange flottet billeder.                                                    Anders modtager gerne indlæg, så har I noget I gerne vil have på hjemmesiden så kontakt Anders.

En stor tak skal også lyde til Knud Erik Aagaard Kristensen for hans virke, som freelance skribent for lokalafdelingen. De fleste indlæg på vores hjemmeside og i nyhedsbrevet kommer fra hans hånd. Enkelte indlæg er også blevet bragt i hovedafdelingens ugebrev bla. indlægget om Handicapsejlads i Struer. Alle indlæg i diverse dagblade er også Knud Eriks værk og vi kan takke ham for meget af den opmærksomhed vores lokale arrangementer får i aviserne – Knud Erik er en flittig skribent, der skriver både levende og nærværende og han er med til at udbrede kendskabet til lokalafdelingens virke.

Tak til alle:

Til slut vil jeg gerne takke alle de, som har bidraget med frivilligt og ulønnet arbejde for vores lokalafdeling i det forløbne år. Jeres indsat værdsættes enormt meget og vi håber I har lyst, at bidrage med det I kan, igen i det kommende år. Alt frivillig indsats værdsættes uanset mængde eller art og alle kan deltage, så kom frisk og vær en del af fællesskabet i Scleroseforeningens Lokalafdeling Nordvestjylland.

Senest opdateret: d. 7 juli 2017