Årsmøde d. 3. februar 2016 i Lokalafdeling Nordvestjylland
d. 18 marts 2016

Årsmøde d. 3. februar 2016 i Lokalafdeling Nordvestjylland

 

Velkomst

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af to til bestyrelsen
 7. Valg af to suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Tak til afgående bestyrelsesmedlem
 10. Evt

 

 

Formand Anita Zacho bød velkommen til årsmødet.

 1. Organisationskonsulent Inger Kondrup blev valgt
 2. Beretningen blev fremlagt af formanden og godkendt
 3. Regnskabet blev fremlagt af Preben og godkendt
 4. Ingen indkomne forslag
 5. Anita Zacho blev genvalgt
 6. Trine Flørnæss og Lars Møller blev genvalgt til bestyrelsen
 7. Connie F. Sørensen og Torben D. Jørgensen modtager genvalg til bestyrelsen (som suppleanter)
 8. Vibeke Follesen modtager genvalg (revisor)
 9. Tak til Jimmie Poulsen
 10. Der blev talt om de kommende medlems arrangementer i Herning fx d. 6. april hvor emnet er TILBUD i Scleroseforeningen, d. 2. maj hvor emnet er Pårørende (især børn i familier med ms) og d. 20. september hvor emnet er symptombehandling.

Desuden blev der orienteret om husstandsindsamlingen d. 11. september og der var 1 koordinator der meldte sig og flere var interesserede i projektet.

 

Efter det formelle årsmøde fortalte Ulrik Jensen om ”Manana – fra gepard til snegl og et strejf af Spanien”.

 

Senest opdateret: d. 7 juli 2017