Årsmøde 2015 referat
d. 25 marts 2015

Årsmødet d. 19. marts 2015

 

 

Referat :

 

1. Valg af dirigent

( Bestyrelsen foreslog organisationskonsulent Anne Grete Skjold Henriksen )

 

Anne Grete Skjold Henriksen blev valgt og varetog dirigentfunktionen

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden

 

Laila fortalte om årets gang i lokalafdelingen og gennemgik i korte træk aktiviteterne i lokalafdelingen. Facebook er kommet til som en hjælpende hånd når det gælder kommunikation mellem os og medlemmerne og har bl.a. hjulpet ved engagering af deltagere i årets byttepengeindsamling. Der er også oprettet en konto til mobile pay for at lette indbetalinger til vores arrangementer. Marian og Laila deltog som hjælpere til banko event arrangeret af Team Renell og som gjorde at foreningen kom godt i gang med ”cykelnerven”. Vi har haft lidt problemer med manglende afbud til arrangementer, hvilket har medført unødvendige udgifter, dette håber vi vil ændre sig i fremtiden.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Læs årsberetningen HER. (åbner nyt vindue)

 

3. Godkendelse af årsrapport = Årsregnskab 2014

 

Kassereren Annemette gennemgik regnskabet der viser at vi har en sund økonomi med et overskud på kr. 31.705 og en kassebeholdning på kr. 83.225.

Regnskabet blev godkendt.

Se årsregnskabet HER. (åbner nyt vindue) 

 

 

 

 

 

 

4. Forslag til handlingsplan/ Aktivitetskalender for 2015

 

Aktivetsplanen for 2015 indeholder udover de månedlige cafébesøg, pårørendearrangement, besøg i Zoo, besøg på Chrisiania, revy og besøg hos Edith Wenzels ørne.

Handlingsplanen blev godkendt.

 

 

5. Godkendelse af Budget 2015

 

Bestyrelsen gives mandat til at udarbejde budget og fastsetter fastsætter egenbetaling til hvert enkelt arrangement.

 

6. Indkomne forslag ( Du kan indgive forslag til behandling )

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

7. Valg - på valg er :

 

Kasseren, Anne Mette ( modtager genvalg )

Bestyrelsesmedlem, Marian ( modtager genvalg )

Bestyrelsesmedlem, Mette ( ønsker ikke genvalg )

Bestyrelsesmedlem, Finn ( modtager genvalg )

 

( Laila og Ulla er ikke på valg )

 

Anne Mette blev genvalgt til kasserer.

Marian blev genvalgt til bestyrelsen.

Finn blev genvalgt til bestyrelsen.

Sune blev nyvalgt til bestyrelsen.

 

 

Valg af suppleanter (nuværende er Sune og Christian )

 

Da ingen stillede op, blev der ikke valgt suppleanter.

 

 

 

Valg af revisor ( nuværende er Ole Præst )

 

Ole Præst blev genvalgt, som revisor for 1 år.

 

 

 

8. Forslag til kandidater til delegeretforsamling, hovedbestyrelse og udvalg

 

Der vælges ikke kandidater i ulige år.

 

 

9. Evt.

 

AnneGrete orienterede om at der vil blive afholdt pårørendekursus med bl.a. psykolog i Fredericia, arrangementer er på 1 ½ dag med overnatning. Der vil blive afholdt et møde om den kognitive del af sygdommen i efteråret.

 

Alle med idéer og initiativer kan til enhver tid kontakte bestyrelsen, som gerne vil have løbende samarbejde med flest mulige medlemmer.

 

 

 

Årsmødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede kl. 19.05

 

Referat ved sekretæren.

Senest opdateret: d. 7 juli 2017