Gå til hovedindhold

Årsmøde

Du inviteres hermed til vores Årsmøde med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af årsrapport (regnskab) 4. Lokalafdelingsbestyrelsens forslag til handlingsplan 5. Godkendelse af budget 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valg af kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 8. Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper. Suppleanter vælges for et år af gangen 9. Valg af revisor – hvert år 10. I lige år: Information om opstilling og procedure til valg af Regionsvalgt HB-medlem, valg til Hovedbestyrelsen og udvalg. 11. Eventuelt. Efter Årsmødet byder vi på middag. Af hensyn til bestilling af middag skal vi have din tilmelding senest den 31/1-2018. Tilmelding til Frank Leerdrup Hansen på e-mail: frank.leerdrup.hansen@gmail.com eller på telefon 31405865.

Tilmelding

Pris
Gratis