Gå til hovedindhold

Årsmøde 2018

Der indkaldes hermed til årsmøde 2018:

Dagsorden for Scleroseforeningens lokalafdeling Esbjerg og Fanø’s årsmøde mandag d. 26.02.2018 kl. 19:

Sted: Festsalen på Områdecenter Hedelund, Sp. Møllevej 316, 6705 Esbjerg Ø

 

1.           Valg af dirigent

Forslag: Inger Kondrup

2.           Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.           Godkendelse af regnskab/ årsrapport.

4. Lokalafdelingsbestyrelsens forslag til handlingsplan.

5. Godkendelse af budget.

6. Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest d. 12.02.2018, Formand: Steen Hansen,
mail: soh151156@gmail.com, mobil: 4029 7640 )

7. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

På valg er formand Steen Hansen

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Erik Sørensen

Dorte Reis

Susanne Jensen

Alle genopstiller.

8. Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper.

Suppleanter vælges for et år af gangen.

9. Valg af revisor

        På valg er Poul Andersen, som modtager genvalg.

10. Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i lokalafdelingsudvalget,

         samt valg til hovedbestyrelsen og udvalg. (Inger Kondrup orienterer)

11. Eventuelt.

 

Der serveres mad og øl/vand kl. 18.15, af hensyn til maden er tilmelding nødvendig senest d. 19.01.2018
til: Inge Sørensen på mail: svaresbjerg@gmail.com eller mobil: 2024 1152

 

                                                                                    Venlig hilsen bestyrelsen

 

 

Tilmelding

Pris
0