Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Livet som single med sclerose

At få en kronisk sygdom som sclerose kan medføre store følelsesmæssige udsving, og kan medføre at man stiller spørgsmål til den måde, man hidtil har levet på.

Der kan også ved diagnosen eller senere i sygdomsforløbet komme krisereaktioner. Her kan det være en stor støtte at have nogen, man kan dele dette med.

Det kan føles hårdere at få sclerose som single, fordi man kan blive bange for, om man så kan finde en partner, og fordi man kan føle sig mere alene med sygdommen. Det kan som  single være ekstra vigtigt at få fortalt om sygdommen til familie og venner, og bruge den støtte man har i sit netværk. 

Når man får en kronisk sygdom, kan der være en tendens til, at kroppen mere bliver symbol på sygdommen og på ubehag, og at man lægger mindre mærke til det, der fungerer i kroppen og til velvære i kroppen. 

Som single kan et negativt kropsbillede blive mere udpræget, fordi mange ikke får så meget berøring. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på ens følelsesmæssige og kropslige behov. Det kan være vigtigt at overveje hvad man gør ved ens behov for nærhed og for fysisk kontakt. Samtidig skal man være opmærksom på, om man får set nok mennesker eller sygdommen måske er med til at man isolerer sig.

At møde en ny mulig partner
Nogle singler kan blive bange for, om de stadig er lige attraktive, når de har fået sclerose. De kan f.eks. lægge for stor vægt på, at de slæber lidt med det ene ben og glemme alt det i kroppen, der fungerer. Eller de kan tillægge det ydre for stor værdi og det indre for lidt værdi. Meget tvivl kan melde sig om der nogen der vil have en kæreste, der har sclerose? Nogle kan have været vant til at møde nye eventuelle partnere i byen, men sclerosen kan have gjort, at det er blevet sværere at gå i byen.

Andre søger en kæreste over nettet, men der kan dukke mange tanker op i forhold til, om man skal skrive i sin datingprofil, at man har har sclerose? Hvornår skal det fortælles til en ny eventuel partner, at man har sclerose? Her er det igen en personlig vurdering og nogle gør det på første date, andre venter. Men mange spørgsmål kan melde sig f.eks. hvordan den man har mødt vil reagere på at man har sclerose, og hvordan vil personen reagere på længere sigt? Måske har sclerosen påvirket ens seksualitet - måske er potensen blevet påvirket, eller det er blevet sværere at opnå orgasme.

Som single og som ny i et forhold med sclerose kan der således opstå mange tanker og tvivl om hvordan man håndterer det at have sclerose i forhold til en ny partner? Hvornår snakker man om det med den nye partner? Vil det være en mulighed at få børn, og vil en ny partner turde at få børn med en partner med sclerose? Hvis man finder en ny kæreste, bliver man så primært i forholdet, fordi man er bange for om man vil kunne finde en anden? Der kan dukke mange og store spørgsmål op i forhold til at møde en ny partner. Nogen oplever også,  at de lægger vægt på nye værdier i et parforhold og lægger mærke til andre aspekter ved sig selv og den anden, efter at de har fået sclerose.

Senest opdateret: d. 15 september 2015