Gå til hovedindhold

Parkering - til dig, som har behov for særlige parkeringsmuligheder

Kort fortalt

Du har mulighed for at søge om afmærket parkeringsplads ved din bolig eller arbejdsplads.

Parkeringspladsen kan være forbeholdt dig og din bil.

Blåt parkeringskort er udstedt til den konkrete bil/registreringsnummer og kan kun bruges i denne bil. Det blå parkeringskort er KUN gyldigt i Danmark frem til 1.7.2011. Parkeringskort med foto er personligt og kan således bruges i alle biler forudsat, at indehaveren af kortet er med. Det blå parkeringskort skal udskiftes med parkeringskort med foto inden 1.7.2011.

Hvad giver parkeringskortet ret til?

Parkeringskortet giver ret til at parkere på afmærkede pladser til handicapbiler. Dog ikke ret til parkering, hvor der er standsningsforbud. Herudover giver parkeringskortet ret til at parkere i længere tid på tidsbegrænsede parkeringspladser. Det er gratis at parkere på parkometerpladser i flere byer, bemærk skiltning. Man skal huske at stille parkeringsskiven. Parkeringsreglerne gælder for parkering på offentlig vej/område. Der gælder ikke samme regler for handicapparkering på privat område. Vær derfor opmærksom på de generelle bestemmelser, der kan være for området og bemærk skiltning. Se nærmere på DHs hjemmeside.

Hvad er betingelserne for parkeringskort?

Det er en betingelse, at:

  • Personen opfylder betingelserne for at få støtte til bil – er der givet støtte til bil, er der således direkte adgang til parkeringskort
  • personen er godkendt til den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
  • personen har en stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af sin funktionsevne eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse

Kører man ikke selv bil, skal der særlige helbredsmæssige forhold eller særlige omstændigheder til, før der kan bevilges parkeringskort.

Hvor søger man?

Ansøgning om parkeringskort sker til Danske Handicaporganisationers Brugerservice tlf. 36 75 17 93 eller læs på DHs hjemmeside..

Hvad koster det?

Parkeringskort koster 425 kr. Fornyelse eller ændring til parkeringskort med foto koster 250 kr. 

Sammen med parkeringskortet følger en oversigt over de rettigheder, kortet giver, ligesom du kan få en fortegnelse over P-pladser til handicapbiler i Danmark. Kortet er gyldigt i 10 år.

Ophold i udlandet?

Parkeringskort med foto er gældende i EU. Se nærmere på DHs hjemmeside.

 

Hvor klager man?

Afslag på parkeringskort skal begrundes skriftligt og kan ankes til Rigspolitichefen. Klagefrist 4 uger. Klagen skal sendes til Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Vær specielt opmærksom på mulighed for rabatordninger på Storebæltsbroen o. lign.  Generelt er det også en god ide at undersøge om der er forskellige forhold ved færgeafgange o.lign.

Lovhenvisning

Færdselslovens §§ 88 a og 92
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 661 af 11.6.2010 om parkeringskort for personer med handicap