Gå til hovedindhold

Befordringsfradrag - til dig, som har særlige udgifter til og fra arbejde

Kort fortalt

Befordringsfradrag er et skattemæssigt transport.

Fradraget er kun for personer, som er på arbejdsmarkedet.

Hvem er omfattet?

Personer på arbejdsmarkedet med særlige udgifter til befordring ud over det almindelige befordringsfradrag. De særlige udgifter skal være en følge af invaliditet eller kronisk sygdom.

Her skal man være opmærksom på, at beskrive fysiske symptomer, træthed og udtrætning samt evt. vandladnings-og afføringsproblemer.

Hvor henvender man sig?

Henvendelse om befordringsfradrag sker til Skat.

Det anbefales at anmode om et bindende svar fra SKAT, der mod et mindre gebyr tager konkret stilling til godkendelse af fradraget. . Se nærmere på Skats hjemmeside under bindende svar.

Ved stillingtagen til fradraget lægger SKAT stor vægt på den lægelige dokumentation, der skal indeholde oplysninger om diagnose, funktionsevnenedsættelse og at det af helbredsmæssige grunde  er udelukket, at anvende almindelig offentlig befordring. Lægen kan også anføre, at det er vigtigt for patienten at kunne møde fleksibelt, begrundet i den svingende helbredssituation.  

Lægeoplysninger skal man selv fremskaffe og betale.  

Hvor stort er fradraget?

Fradraget svarer til de faktiske udgifter ved transporten med fradrag af en egenandel på 2.000 kr. årligt. Helt konkret skal der foreligge dokumentation for alle de udgifter, der har været afholdt i løbet af året til transport.

Udgifterne i forbindelse med kørsel i egen bil opgøres på følgende måde:

 • brændstof, olie
 • vask, smøring, frostvæske mv.
 • reparationer (herunder udskiftning af dæk)
 • forsikringer, redningskorps
 • evt. brændstofafgift (tidligere vægtafgift)
 • afskrivning af bilen – fastsat til 15 % af anskaffelsespris (indtil den er nedskrevet)

De samlede udgifter deles med antal kørte kilometer det pågældende år og ganges med kilometertallet i forbindelse med arbejdskørsel.

En anden og lidt nemmere måde at opgøre kørselsfradrag på er at benytte statens højeste takst for erhvervskørsel  for de første 20.000 km, derefter den lave takst  

Taksten for de sidste år er:

 • År 2012 er 3,80 kr. og 2,10 kr. 
 • År 2013 er 3,82 kr. og 2,13 kr.
 • År 2014 er 3,73 kr. og 2,10 kr. 
 • År 2015 er 3,70 kr. og  2,05 kr.
 • År 2016 er 3,63 kr. og 1,99 kr.
 • År 2017 er 3,53 kr. og 1,93 kr.

Ved begge opgørelsesformer fratrakkes bundfradrag 2.000 kr. bortset fra tilfælde, hvor offentlig befordring kan anvendes, og udgiften hertil ikke overstiger 2.000 kr. I de tilfælde udgør bundfradraget udgiften til billigste offentlige transportmiddel. 

Den økonomisk mest fordelagtige model vælges.

Yderligere vejledning kan findes på Skats hjemmeside.

Vær opmærksom på

Har man ikke har været opmærksom på denne fradragsmulighed, er det muligt at få skattevæsenet til at efterregulere årsopgørelserne 3 år tilbage forudsat,  at betingelserne er opfyldt.

Det er ikke en betingelse, at man har fået bevilget handicapbil.

Kørselsfradrag gælder kun i forbindelse med arbejdsindtægt.

Lovhenvisning og litteratur

Ligningslovens § 9D.

”Skatten” Forlaget Aktuelle Bøger
Foreningen ”Handicappede bilister i Danmark” har udarbejdet et særligt skema til opgørelse af kørselsfradrag. Foreningens adresse: Landsformand Viggo Hansen, Havnearkaderne 91,4, 4220 Korsør e-mail: vh@c.dk  hjemmeside www.handicappedebilister.dk