Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Kognitive forandringer

Der en tendens til, at man ikke taler så meget om symptomer, som ikke er synlige. Dermed vil man ofte heller ikke få så meget viden om dem

Kognitive forandringer ved sclerose - altså forandringer i hjernens intellektuelle funktioner - kan være et symptom, det tager lang tid at blive opmærksom på. Måske fordi fysiske forandringer viser sig mere klart og tydeligt og tager mere opmærksomhed.

Fysiske problemer skygger

Måske er mange også tilbøjelige til at fortrænge en fornemmelse af intellektuelle forandringer, fordi det i forvejen er trist nok med de fysiske problemer. Men det er vigtigt for både den scleroseramte og familien at begynde at skaffe sig viden og dermed forstå mere af disse "usynlige" følgevirkninger. Det er den bedste form for støtte man kan give hinanden. At leve med forandringer bliver lettere, når man forstår baggrunden for dem.

Hvad sker der med hjernen?

De intellektuelle forandringer i hjernen skyldes - ligesom ved andre symptomer på sclerose - betændelse omkring nervebanerne i hjernen. Betændelsen medfører nogle forstyrrelser, som gør, at de kognitive evner ændres og medfører problemer i dagligdagen.
Kognitive forandringer kan opleves som langsomhed i tænkning. Eller som problemer med at forstå og få overblik over en situation eller en arbejdsopgave. Nogle oplever at glemme aftaler og beskeder. Der kan også være områder i hjernen, som regulerer ens adfærd, der berøres, så personligheden virker forandret.

Hvilke forandringer kan der være tale om?

Det kan for eksempel være nedsat evne til at indlære og til at huske. Måske opdager den scleroseramte, at det er svært at huske nye navne, eller at kendte telefonnumre er glemt. Man kan glemme en besked fra en telefonsamtale, så snart røret er lagt på igen, eller indtrykkene fra et foredrag eller fra aftenens franskkursus føles spredte.

Nedsat koncentration og opmærksomhed

Måske kan den scleroseramte næsten ikke udholde at sidde i et selskab omkring et bord, fordi samtalen er umulig at følge. Eller man oplever, at det er vanskeligt at tale med en person, hvis der sker noget andet i samme rum. Måske er det svært at få læst avisens artikler, og det bliver kun til overskrifterne.

Nedsat overblik

Nogle kan opleve, at det er vanskeligt at finde rundt i byer eller i landskaber, hvor de tidligere var kendt. Det kan, føles som om overblikket er forsvundet. Måske oplever man, at det er svært at fornemme, hvordan forholdet mellem steder og ting er. En daglig arbejdsopgave, som for eksempel at lave mad eller tilrettelægge et besøg kan pludselig virke aldeles uoverskuelig.

Ændring i personlig adfærd

Man kan som scleroseramt opleve at ens måde at reagere på ændrer sig, selvom man ikke ønsker det. For eksempel kan man blive mere opfarende eller have svært ved at udtrykke sig så nuanceret, som man plejer, eller man kan finde det svært at styre sine følelser.
Det kan være, at man pludseligt bryder ud i gråd eller latter, hvis man ser eller hører noget, der taler til ens følelser.

Hvad kan gøres?

For de fleste er det forbundet med stort ubehag og måske endda ydmygelse at opleve kognitive forandringer. Åbenhed og viden er imidlertid med til at dæmpe sådanne følelser, for man kan bedre leve med at have glemt noget eller have svært ved at koncentrere sig, hvis omgivelserne er indstillet på det og forstår baggrunden.

Bed om hjælp

Hvis man, fra det øjeblik man mærker forandringer, øver sig i at kunne bede om hjælp og ikke forsøger at skjule sine problemer, vil alle parter som regel være bedre stillet. Både den scleroseramte og personerne rundt omkring.
Meget kan også gøres i form af systematisk tilrettelæggelse af dagen, brug af kalender og huske-principper. Det er en god idé at tage pauser til "opladning" i løbet af dagen, gentage vigtige ting og at arbejde med en personlig forsoning med de forandringer, som ikke kan være anderledes.

 

Senest opdateret: d. 7 juli 2017