Gå til hovedindhold

Investigations of subsets and activity of monocytes and B-cells in Multiple Sclerosis

Kort fortalt

Projektansvarlig: Thor Petersen, Overlæge, Neurologisk, Aarhus Universitetshospial
Sted: Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Pasteur Instituttet i Paris.
Støttebeløb: 390.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 30 april 2018

Kort beskrivelse af projektet
I samarbejde med Dr. Christian Muchardt ved Pasteur Instituttet i Paris, vil vi analysere genetiske og epigenetiske ændringer i histon modificationer og DNA methylering på udvalgte proinflammatoriske cytokiner og virus fra 40 MS patienter og 40 matchede MS patienter med komorbiditet i form af anden autoimmun sygdom. Tidligere har vi i en mindre kohorte af MS patienter fundet indikation for, at transskriptions aktivering hos patienter med MS kunne forklares ved manglende gen silencing/deaktivering. Vi vil nu også vurdere forbindelser mellem epigenetiske ændringer og polymorfi på kendte genetiske loci, altså vurdere forbindelsen mellem det genetiske og det epigenetiske.I et nyligt afsluttet studie fandt vi øget makrofag aktivitet målt som niveauet af soluble CD163 (sCD163) i cerebrospinalvæsken (CSV) hos alle typer af patienter med Multipel Sclerose (MS) sammenlignet med symptomatiske kontroller. Kort forinden havde vi fundet øget antal B celler ved MS og ved flowcytometriske undersøgelser af mononukleære celler fra perifert blod (PBMC) kunne vi registrere monocyt lignende overflademarkører på nogle af disse B celler. Herudover er det netop vist ved dyreeksperimentelle studier, at infiltrerende monocytter fra perifert blod til centralnervesystemet (CNS) spiller en vigtig rolle i den demyeliniserende og inflammatoriske aktivitet i CNS.Vi ønsker derfor med denne undersøgelse også at vurdere monocytter´s og B-celler´s roller i den immunologiske aktivering ved MS og specielt at undersøge om aktiveringen kan registreres i blodet. Resultaterne af disse undersøgelser kunne derved vise, om man kan erstatte CSV undersøgelserne med en blodprøve. Herudover vurderes om denne immunologiske aktivitet også kan registreres hos patienter med MS, der også har andre autoimmune sygdomme. Endelig undersøges om epigenetiske ændringer i cellernes regulatoriske mekanismer er relateret til disse fund.