Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Interferon-beta

Interferon-beta var det første lægemiddel mod sclerose, der kom på banen i sidste halvdel af 1990'erne

Interferoner er signalstoffer, vores betændelsesceller danner for at kommunikere med hinanden, for eksempel i forbindelse med virusinfektioner. Interferoner har både aktiverende og dæmpende effekter i immunsystemet og er en 1. linje-behandling

Mange typer

Behandling med interferon-beta kan nedsætte attakrisikoen med cirka 30 procent ved attakvis sklerose. Hvis forebyggende behandling startes allerede ved første attak, som også kaldes et klinisk isoleret syndrom, nedsættes attakrisikoen med ca. 50 procent. Der findes to interferon-beta-typer: interferon-beta-1b og interferon-beta-1a. Flere forskellige medicinalvirkssomheder har lavet interferon-beta-medicin. Avonex gives som en indsprøjtning i en muskel ugentlig, Rebif gives som indsprøjtning tre gange om ugen i underhuden, og Betaferon og Extavia to gange om ugen i underhuden. 

Længevarende variant

I efteråret 2014 er der kommet en ny type interferon på markedet: pegyleret interferon, der markedsføres under navnet Plegridy. Plegridy kan man nøjes med at injicere sig med under huden hver 14. dag. Det skyldes, at interferonet er bundet til stoffet polyethylenglykol. Dermed er halveringstiden for Plegridy - det vil sige den hastighed, hvormed interferonet nedbrydes i kroppen - betydeligt længere end ved normalt interferon.

Vis effekt på sekundær progressiv sclerose

Behandling med interferon har også en vis effekt ved sekundær progressiv sklerose, men anvendes overvejende, hvis der stadig er attakker eller hurtig sygdomsudvikling. Hos nogle fører behandling til udvikling af antistoffer mod medicinen, som gør at den mister sin effekt. Behandling med interferon giver hos mange influenzalignende bivirkninger, der kan behandles med almindelig håndkøbsmedicin. Der ses også hudirritation ved anvendelse af de interferoner, der sprøjtes i underhuden.

 

 

 

Senest opdateret: d. 2 juli 2015