Informationsaften med Suzanne Bæk Holland

Torsdag den 29. oktober 2015 var der ”fyraftensmøde” i Lokalafdelingen for Nordvestjylland med 35 spørgelystne deltagere. Mødet blev afholdt hos bestyrelsesmedlem Trine Flørness.

Socialrådgiver Suzanne Bæk Holland var endnu engang på besøg i lokalafdelingen, og hun indledte med at slå fast, at hun altid gerne vil hjælpe, men at det kan ske, at hun ikke lige får givet svar på en henvendelse, da der kommer rigtig mange, men så er det bare med at ringe igen.

Første punkt var vederlagsfri fysioterapi, hvem, hvor og hvad. Hovedreglen er, at der tilbydes holdtræning, men at der kan suppleres med individuel behandling. Lægen og fysioterapeuten afgør hvilke tilbud, der kan gives. Ridefysioterapi kan kun bevilges til brugere af hjælpemidler.

Suzanne synes, det er ærgerligt, at neurofysioterapeuterne ikke længere må tilbyde vederlagsfri fysioterapi, men hun kan ikke gøre noget ved det. Gør dog opmærksom på muligheden for selvbetaling og eventuelt tilskud fra Danmark.

Suzanne orienterede også om ledsageordningen og muligheden for at få støtte i henhold til § 100 til hjælpemidler eller hjælp. Der er mulighed for at aflønne ægtefæller i henhold til § 94 med det, man sparer kommunen for.

Endelig orienterede Suzanne om reglerne for støtte til handicapbil og kørselsfradrag. For at få bevilget tilskud til handicapbil skal man være dårligt gående, max. 100 meter, hvis det drejer sig om en trivselsbil, lidt længere, hvis man har et erhverv.

For at opnå kørselsfradrag skal man være kronisk syg, og have behov for at køre på arbejde, der skal dog ikke være mulighed for at benytte offentlige befordringsmidler. I sådanne tilfælde, kan man trække alle kilometer fra med et beløb svarende til Statens høje takst, pt. 3,82 kroner pr. kilometer.

Efter en pause, hvor der blev serveret pizza og sodavand, samt kaffe/the og pebernødder i anledning af den tilstundende jul, besvarede Suzanne spørgsmål vedrørende de berørte emner, og supplerede med oplysninger om, hvor svært det nu er af få tilkendt førtidspension. Også flexjob, både de gamle og de nye regler, blev vendt, før Suzanne sluttede af.

Efterfølgende orienterede lokalafdelingens formand, Anita Zacho, om mulighederne for at ansøge om legater, og om hvilke sportsaktiviteter der udbydes i lokalafdelingens område. Anita udleverede materialer med de tilbud, hun har kendskab til.

Endelig gjorde Trine Flørness reklame for nogle tabletter fra Beauté Pacifique, som hun har stor glæde af at tage. De giver Trine energi, så hun kan være social, også om aftenen, og hun udleverede prøver til de deltagere, der var interesserede.

Afslutningsvis sagde Anita tak til Suzanne, fordi hun endnu engang havde lagt vejen forbi vores lokalafdeling. Anita takkede også for det store fremmøde, og fordi Trine velvilligt havde stillet lokaler til rådighed.

Referat: Knud Erik Aagaard, frivillig i Scleroseforeningen.