Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Hvilken hjælp tilbyder organisationskonsulenter?

Konsulenterne er bindeled mellem foreningens hovedbestyrelse, sekretariat og de frivillige ude i lokalafdelingerne

Hvert år deltager konsulenterne i min. et bestyrelsesmøde i lokalafdelingerne. Denne besøgsrunde ligger i efteråret, men alle lokalafdelinger kan få besøg af konsulenten efter behov. Så hvis I har en idé til et arrangement eller en event I gerne vil afholde, kan I altid bruge konsulenten som sparringspartner. Konsulenten kan også bruges til konflikthåndtering, hvis samarbejdet i jeres bestyrelse knager.

 
Udover besøgsrunden så deltager konsulenterne på årsmøderne i lokalafdelingerne, hvis I ønsker det. Her kan vi tilbyde at være dirigent, og hvis I ønsker en anden i den rolle, deltager vi gerne i årsmødet alligevel og stiller vores viden om foreningen til rådighed. 
 
Konsulenterne har et ”Mini- bestyrelses-seminar” som vi kan tilbyde at afholde for lokalafdelingernes bestyrelser. På dette mini-seminar kommer konsulenten med et oplæg og efterfølgende laver bestyrelsesmedlemmerne en forventningsafstemning til hinanden om hvordan I ønsker at det frivillige arbejde skal foregå i lige præcis jeres bestyrelse. På  seminariet laves der også samarbejdsaftaler. Vi tilpasser mini-seminariet til hver enkelt bestyrelse, så vi sikrer, at I får det udbytte som I har brug for i jeres bestyrelse. Men andre ord laver vi skræddersyede tilbud med udgangspunkt I jeres behov, så kontakt din regionale konsulent, så I sammen kan finde ud af hvad vi kan tilbyde til jeres bestyrelse.   
 
Konsulenter har et tæt samarbejde med formændene i lokalafdelingen. Formændene bruger konsulenten som sparringspartner og konsulenten får via formændene et indblik i hvad der rør sig blandt de frivillige og medlemmerne ude lokalt. For at sikre et godt samarbejde mellem formænd og konsulenter, har vi en samarbejdsaftale som vi gennemgår, når der kommer en ny formand.
 
Hvis I som frivillig ønsker hjælp til andet end der er beskrevet her, så kontakt konsulenten. Vi skræddersyr som sagt tilbuddene til jer, og hører derfor gerne fra jer og både stort og småt.
 
Alle frivillige er velkomne til at kontakte konsulenterne.
Senest opdateret: d. 25 april 2014