Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Forårslegat 2017

Nu kan du søge legat, som er begrundet i sociale og/eller økonomiske problemer.

Scleroseforeningen har igen i år været heldig at modtage et større beløb fra en velgørende fond. Det betyder, at Scleroseforeningen i løbet af foråret har mulighed for at indstille et antal medlemmer, der har sclerose og er medlem af Scleroseforeningen til et legat på 10.000 kr. 

I forbindelse med Forårspuljen kan man søge til forhold, der er begrundet i sociale og/eller økonomiske behov, f.eks. hvor det kan være økonomisk svært i dagligdagen. 

Du kan søge online på scleroseforeningen.dk/legat, eller downloade ansøgningsskemaet samme sted og sende det til os.

Ansøgningsskemaet skal være os i hænde senest søndag den 7. maj 2017

Generelle kriterier for ansøger:

Obs: Hvis man har modtaget 10.000 kr. legatet i 2016, kan man ikke søge!

Herudover gælder følgende:

  • Legatet kan tildeles Scleroseforeningens medlemmer med sclerose, der har betalt deres årlige kontingent til Scleroseforeningen 

  • Legatet skal kunne være med til at gøre en forskel eller give en lettelse i den enkeltes eller familiens livssituation

  • Der gives ikke til formål, som det offentlige dækker fuldt ud

  • Der vil være mulighed for at få dækket en egenbetaling, efter et offentligt tilskud er trukket fra

  • Til formål, som koster meget mere end legatet på 10.000 kr., kan disse kun støttes efter vurdering af ansøgers mulighed for supplerende egenbetaling

  • Der gives ikke legat til eksperimentelle behandlinger eller behandlingsrejser til udlandet

  • Lægelig dokumentation for sygdommen skal medsendes, hvis du ikke tidligere har indsendt den

Ansøgningen er lukket!

Senest opdateret: d. 8 maj 2017