Gå til hovedindhold

Bestyrelsesreferat 26. februar

Deltagere: Shiela, Janne, Ole, Yrsa, Lena
Fraværende: Jørgen
Referent: Janne

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. januar 2013
Godkendt.

2. Den Blå Planet
Jannes udkast til invitation til den 8. april godkendt. Udsendes sammen med indbydelse til årsmøde. Tilmelding til Yrsa.

3. Naturcenter Fælleden
Janne har booket til den 16. juni kl. 12.00 til frokost med efterfølgende kaffe/the. Lena laver indbydelse som sendes til Jacob (jsv@scleroseforeningen.dk) , Jacob sørger for at arrangementet kommer i kalenderen. Yrsa sender indbydelse ud og modtager tilmeldinger.

4. Årsmøde den 18. marts 2013
Er på plads. Bestyrelsen mødes som aftalt kl. 17.30

5. Frivilliglisten
Yrsa er registreret som ansvarlig. Listen er opdateret og indeholder aktuelt 10 personer. Bestyrelsen vil fremover være opmærksom på at bruge de frivillige – f.eks. til julearrangementet. 

6. Økonomi
Ole gennemgik regnskab 2012 og budget 2013. Økonomien ser rigtig fornuftigt ud.

7. Næste møde
22. april 2013 kl. 18.30 i Skelgårdskirken.

8. Eventuelt
a) Byttepengeindsamlingen løber fra uge 10/11. Nettos skal hentes uge 18, resten uge 25. Ole og Shiela styrer projektet.
b) Lena har været til møde i handicaprådet i Dragør den 29. januar hvor det bl.a. har været drøftet at
1) Der er for dårlig adgang til apoteket på Dragør Torv
2) Flere handicappladser bruges af ikke-handicappede bilister. Skriv i lokalavis er på vej.
3) Tårnby handicapråd inviteres til kommende møde
c) I bestyrelsen havde vi en drøftelse af, at der fra Tårnby Kommune side opleves urimelig lange sagsbehandlingstider, specielt i hjælpemiddelsager. Det er et væsentligt problem som bestyrelsen vil overveje hvordan vi kan bidrage til at få sat på den kommunale dagsorden og bedret. 
d)Shiela fortæller at hold til mindfullness er fyldt op. Øvrige interesserede vil komme på venteliste.
e) Janne skal til netværksudvalgsmøde i marts måned.

Foreløbige dagsordenspunkter til 22. april:
- Godkendelse af referat
- Evaluering af årsmøde
- Evaluering af besøg på Den Blå Planet
- Økonomi
- Planlægning af arrangementer efter sommeren
- Eventuelt
- Næste møde