Gå til hovedindhold

Bestyrelsesreferat 22. april

Deltagere: Shiela, Janne, Ole, Yrsa, Lena, Lillian
Fraværende: Jørgen
Referent: Lillian

1.Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26.februar 2013
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra årsmøde 18. marts 2013
Godkendt

3. Evaluering af besøg på Den Blå Planet
Enighed om at besøget var en rigtig god oplevelse for de 50 personer som havde mulighed for at deltage. Bestyrelsen overvejer en fremtidig gentagelse da der, helt undtagelsesvis, var venteliste til arrangementet.

4. Økonomi
Ole gennemgik status.

5. Planlægning af arrangementer efter sommeren
a) Bestyrelsen diskuterede forslag om et tema ”Live Waves”. Shiela kontakter SCL ad holdning hertil.
b) Afholde foredrag ”Bliv Kaptajn i dit eget liv” – evt. kombineret med madlavningsarrangement. Dato etv. 16.09.2013. Janne kontakter SCL.
c) Afholde julearrangement 25.11. eller 28.11.2013 Janne kontakter Werner.

6. Eventuelt
a) Yrsa udsender indbydelse i første uge af maj til sommerfest 16.06.2013.
b) Shiela kan ikke deltage i formandsmøde 01.06.2013. Ole deltager i stedet.
c) Regionsmøde 30-04.2013. Shiela, Ole, Janne og Yrsa deltager.
d) Byttepengeindsamlingen er godt i gang. 80 bøsser er opsat af elever. Praktikant fra SCL deltog og tog billeder. Har skrevet artikel som er sendt til Amager Bladet. Følger op når kampagnen er afsluttet. Læbepomaderne er et hit i Rema 1000. Tårnby Bladet har omtale.

Næste møde
21. maj 2013 kl. 19.00 i Skelgårdskirken.
Foreløbig dagsordenpunkter:
- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. 04.2013
- Status sommerfest
- Arrangementer efter sommeren
- Regionsmødet 30.04.2013
- Økonomi
- Eventuelt
-Næste møde