Gå til hovedindhold

Årsmødereferat

Der deltog 27 medlemmer i årsmødet

Referent: Lillian

1. Valg af dirigent
Finn Jarnvig fra SCL blev valgt. Finn konstaterede at der var indkaldt rettidigt til årsmødet og at alle formalia var i orden.

2. Beretning 2012
Shiela orienterede om året, heruder bl.a.

  • der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 2 regionsmøder, 4 netværksmøder
  • landsdækkende byttepengeindsamling
  • lokale arrangementer: jul, mindfuldness og naturskole
  • hyggerne mødes i ulige uger
  • regionale tilbud kan ses i Magasinet og på hjemmeside
  • bycafe og udflugter
  • SCL har ultimo 2012 fået ny hjemmeside som det anbefales at holde sig orienteret ved
  • foreningen sender fortsat papirindbydelser ud
  • der er aktuelt 216 støttende medlemmer samt 78 scl-ramte

Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Godkendelse af årsregnskab
Ole gennemgik regnskabet

Et medlem foreslog en mulig besparelse på portoudgifter ved at udsende mail istedet for papirpost. Bestyrelsen har for et lille års tid siden forsøgt at få medlemmernes mail, men må konstatere at der ikke gives besked om ændringer, så medlemmerne fik ikke relevante oplysninger. Det giver ( ihvertfald endnu) bedre respons at fremsende papirpost. Bestyrelsen vil fremover være opmærksomme på punktet.

Et medlem opfordrede til at bestyrelsen tog sig en god middag som tak for arbejdes der udføres.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

4. Handlingsplanen for 2013
Shiela omdelte bilag på mødet . Gav overblik over arrangementer både lokalt, i storkøbenhavn samt på landsplan. Opfordrede til at følge med i den nye forskning på SCL’s hjemmeside.

Et medlem opfordrede til at medlemmer og hjælpere til arrangementer går forud som deltagere, og at øvrige familiemedlemmer herefter ”kan fylde op”. Anledningen var at arrangement på Den Blå Planet er overtegnet. Bestyrelsen tog bemærkningen til efterretning.

Et medlem foreslog et fremtidigt arrangement ”workshop – lav mad ”

Handlingsplanen blev godkent med applaus.

5. Godkendelse af budget for 2013
Ole gennemgik budgettes poster. Budgettet blev godkendt med applaus.

6. Indkomne foreslag
Ingen indkommet.

7. Valg af kasser
Ole genvalgt med applaus.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Janne genvalgt og Lillian valgt som nyt medlem (sekretær)med applaus.

9. Valg af revisor
Lone Krejnå valgt med applaus.

10. Eventuelt
Ole gjorde opmærksom på, at Rema 1000 har støttet byttepengeindsamlingen med fin helside i deres reklame som omdeles til 1,7 mio. husstande. Herefter var det egentlige årsmøde afsluttet og 2 socialrådgivere fra SCL overtog og gav orientering om reglerne omkring hjælpemidler/forbrugsgoder, merudgifter og transport. Helt overordenet opfordrede de til at medlemmerne altid kontakter dem om stort og småt, konkret information samt hjælp i forbindelse med ansøgnings- og klagesager.