Gå til hovedindhold

Det har din støtte muliggjort i 2017

Kort fortalt

Dit og andres bidrag har været med til at skabe håb hos mennesker med sclerose. Vores fælles håb er, at forskerne inden længe knækker koden til sclerose, og at der i mellemtiden kommer bedre behandlingsformer til. De mange gavmilde bidrag, vi modtager, er også med til at vi kan støtte medlemmer, som kommer i klemme i den offentlige administration eller har brug for vejledning, når usikkerheden i livet med en livsvarig og alvorlig sygdom, bliver svært at tackle. 

 

 

Fortsat støtte til forskningsprojekter

I 2017 har vi takket været dit og andres bidrag været i stand til fortsat at støtte vigtige forskningsprojekter om sclerose.

  • Sidder nøglen til sclerose i tarmene? Hvordan virker træning mod sclerose? Det undersøges i to af de mange forskningsprojekter, som vi med din hjælp har støttet i 2017. I alt har Scleroseforeningen støttet 20 projekter med 7.350.000 kr. Hertil kommer bidraget til den internationale forskning via Progressiv MS Alliance, hvor forskere på tværs af verden arbejder med gåden om progressiv sclerose. I alt har Scleroseforeningen støttet forskning med 13 mio. kr. i 2017.

  • Takket være din og andres støtte ser fremtiden for mennesker med primær progressiv sclerose nu lysere ud end nogensinde før. Det første lægemiddel til mennesker med denne type sclerose er nemlig lige på trapperne, og det forventes at blive godkendt til brug i Danmark i starten af år 2018. Læs mere om lægemidlet her: https://scleroseforeningen.dk/nyhed/glimt-af-h%C3%A5b-progressive-patienter

Kampen for nødvendige rettigheder - også når sclerosen rammer

En stor landsdækkende undersøgelse fra 2017 blandt danskere med sclerose viser, at 40 % af de cirka 15.000 danskere, der har sclerose, er dybt afhængige af hjælp fra andre. Men de får langt fra den hjælp, som de har brug for af deres lokale kommune.

  • Fra 2012 til 2017 er andelen af mennesker med sclerose, der får hjælp til f.eks. personlig og intim pleje fra deres børn steget fra 13 % til 29 %. Det vil Scleroseforeningen lave om på.

  • Vores socialrådgivere har fået omkring 6.500 henvendelser fra medlemmer i årets løb. Mange af henvendelserne drejer sig om de afvisninger, uendelige lange ventetider og fejl i sagsbehandlinger, som medlemmer støder på, når de har brug for nødvendig hjælp til hverdagen. 

  • Din støtte gør det muligt for os at tilbyde landsdækkende og gratis hjælp fra socialrådgivere, når et medlem kommer i klemme i den offentlige administration. Og vi er ikke i tvivl om, at vores hjælp gavner medlemmerne: I de klagesager som vores socialrådgivere har været inde over, bliver anken nemlig imødekommet i 62 % af tilfældene.

Vi kæmper videre i 2018

Snart melder et nyt år sig på banen, og hos Scleroseforeningen er vi klar til de udfordringer, 2018 bringer med sig. Takket være din og andres støtte kan vi i det nye år fortsætte vores kamp for nødvendige rettigheder – også når sclerosen rammer. På forskningsområdet ser vi frem til at støtte en ny række forskningsprojekter, der kan hjælpe os med at finde årsager og sikre bedre behandling. Vi håber, at du vil fortsætte støtten i 2018, så vi sammen kan rykke endnu tættere på at løse gåden om sclerose.