Regionalt Ungemøde om graviditet, sex og parforhold - Aarhus 2015

%node:title: 
Søndag, 27 september, 2015 - 10:00

Tilmelding og deltagerbetaling

Så længe der er pladser, dog senest 8 dage inden hver møde afholdes. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Hvert møde har plads til 30 deltagere. 
 
Beløbet betales i forbindelse med du tilmelder dig via vores webshop. Din tilmelding er først gældende, når du har betalt for din deltagelse.

Vigtigt: I forbindelse med din betaling, skal du i "Kommentarfeltet" skrive, hvilke to workshops, du ønsker at deltage i. Fx. "Workshop 1: Graviditet og Workshop 3: Sex".

OBS: Det er vigtigt, at du har betalt dit medlemskontingent for 2015 (bliver opkrævet den 1. februar) for at deltage på de Regionale Ungemøder i efteråret.