Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Attak-behandling

Kortvarig behandling med binyrebarkhormon kan afkorte varigheden af et attak

Der er dog ingen holdepunkter for, at udvikling af permanente symptomer på grund af attakket mindskes ved denne behandling. Derfor bruges behandlingen overvejende ved attakker, som påvirker funktionsniveauet. Således overlades for eksempel lettere føleforstyrrelser til spontan opheling, mens betydelige lammelser med fordel kan behandles.

Drop eller tabletter

Behandlingen kan gives som drop. En stor dosis binyrebark gives dagligt i tre dage, eventuelt efterfulgt af en langsom aftrapning med tabletter over de følgende to uger. Behandlingen kan også være en ren tabletbehandling af cirka tre ugers varighed.

Ikke for ofte

Bivirkningerne kan være rastløshed, søvnbesvær, væskeophobning i kroppen samt i sjældne tilfælde knogleforandringer, som typisk rammer hofteleddet.
Der er ikke sikker viden om, hvor ofte man kan give attakbehandlingen kan gives uden væsentlige bivirkninger, men mere end fire til fem gange om året kan næppe anbefales.

Senest opdateret: d. 8 november 2015