Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Alternativ behandling

Scleroseforeningens undersøgelser viser, at cirka halvdelen af medlemmerne med sclerose på et tidspunkt har anvendt forskellige former for alternativ behandling

Alternativ behandling er en meget bred vifte af behandlingsmetoder, der omfatter alt fra naturmedicin til kosttilskud, ændringer af livsstil, kostvejledning, yoga, hypnose, visualisering, urtemedicin, zoneterapi, homøopati, kinesisk medicin og meget andet. For langt de fleste behandlinger gælder det, at der ikke er dokumentation i lægevidenskabelig forstand for virkningen – eller bivirkningerne. Virkningerne på sclerose dokumenteres derfor alene med scleroseramtes egne erfaringer om en positiv virkning i netop deres tilfælde. Mange mennesker med sclerose har erfaring med, at alternativ behandling hjælper dem, for eksempel med at lindre deres symptomer. 

CCSVI

En af de alternative behandlinger, der har fået stor omtale de senere år, er den såkaldte CCSVI-operation, hvor man lader sig operere for indsnævrede halsvener. Scleroseforeningen har lavet et særligt temasite om CCSVI. Scleroseforeningen forholder sig som udgangspunkt åbent og fordomsfrit til alternativ behandling, men lægger stor vægt på, at der sker en gradvis dokumentation. Grundholdningen er, at der bør være dokumentation for enhver behandling, førend foreningen kan anbefale eller fraråde den. Derfor gives der som regel hverken anbefalinger eller det modsatte af bestemte former for alternative behandlinger eller produkter, men en række gode råd, der bygger på scleroseramtes erfaringer. Med hensyn til CCSVI forholder det sig dog lidt anderledes. På baggrund af mange videnskabelige undersøgelser fråråder foreningen, at man lader sig operere for CCSVI.

Internationalt erfaringsudveksling

Ud over løbende at indsamle og formidle ny viden om alternative behandlingsformer, har Scleroseforeningen de senere år taget skridt for aktivt at skabe et bedre grundlag for de mennesker med sclerose, som overvejer at bruge alternativ behandling. Blandt andet indsamler vi systematisk gode og dårlige erfaringer med alternativ behandling via spørgeskemaer. Denne indsamling og registrering sker som del af et større internationalt registreringsprojekt.

Projekt Behandlerteam

Desuden blev "Projekt Behandlerteam" skudt i gang i maj 2004. Her samarbejdede fem etablerede og fem alternative behandlere på Sclerosehospitalet i Haslev om at tilbyde kombinationsbehandlinger til mennesker med sclerose. Projektet blev igangsat, fordi der er så mange mennesker med sclerose, der kombinerer etablerede og alternative behandlinger uden at vide, hvilke virkninger det kan have for dem. Hovedformålet med Projekt Behandlerteam var derfor at finde ud af, om kombinerede behandlinger, der sammensættes efter den enkeltes behov, kan forbedre behandlingsresultater for mennesker med sclerose.

Læs mere om projektet her

Undersøgelse af sclerosepatienters brug af alternativ behandling

I 2007 gennemførtes en undersøgelse om brugen af alternativ behandling blandt Scleroseforeningens medlemmer. Den viste, at over halvdelen af vores medlemmer har prøvet alternativ behandling og af dem anvendte 25% alternativ behandling aktivt ved undersøgelsestidspunktet. 

Klik her og se resultaterne

Projekt Nordisk kortlægning

Fra 2010-2013 gennemførte Scleroseforeningen 'Projekt Nordisk Kortlægning'. Projektets mål var at kortlægge brugen af både konventionelle og alternative behandlinger blandt medlemmer af de nordiske scleroseforeninger. Målet var også at kortlægge medlemmernes motiver for at opsøge forskellige behandlinger samt deres erfaringer med brug af behandlingerne.

Læs om projektets resultater her 

 

Senest opdateret: d. 2 juli 2015