Gå til hovedindhold

MAGASINETS Tidsfrister

Deadline for indlevering af materiale: d. 20. i ulige måneder (før hvis datoen falder i weekend/helligdage)


Bladet udgives d. 15. i lige måneder


MAGASINETS kalender dækker 2 måneder fra udgivelsesdatoen (f.eks. 15/10-15/1